AQUA OSMOTIC

PROVOZNÍ PŘEDPIS

Přehled provozu a údržby prováděné zákazníkem - uživatelem přístroje:

Provoz a údržba prováděná zákazníkem (společné pro všechny typy)

 1. Provoz zařízení lze přerušit pouze krátkodobě (max. 1 týden) bez zvláštních opatření. Po opětovném spuštění je nutné přístroj propláchnout (cca 15-20 min.)
 2. Výměna mechanického filtru (první pouzdro zleva), cca po 14 dnech až 3 měsících, provádí se optickou kontrolou
 3. Výměna uhlíkového filtru dechlorace (druhé pouzdro zleva), cca po 2-4 měsících
 4. Životnost RO modulu je 1-3 roky, opravu provádí dodavatel. Výměnu RO modulu signalizuje:
  1. nízký výkon přístroje i po výměmě filtru při stejné kvalitě vstupní vody
  2. nutnost časté výměny iontoměničů
 5. Výměna ionexové náplně (třetí pouzdro zleva) - podle stupně vyčerpání a požadavku uživatele na kvalitu výstupní vody (indikuje konduktometr)
 6. Digitální konduktometr (vodivostiměr) - při objevení symbolu “LOBAT” na displeji přístroje (cca po 4 letech) je nutno provést výměnu 9V alkalické baterie. Provádí se po demontáži předního krytu přístroje (4 specielní šrouby pod krytkami)
 7. Výbojka UV lampy (životnost 8 000 hod., cca 1 rok) - výměna se provádí podle návodu dodávaného s lampou.)

Sanitace zařízení se provádí v případě, kdy množství mikroorganismů překročí povolenou hranici.

Postup: Roztok peroxidu (50 ml) se naleje do pouzdra mechanického filtru, z druhého pouzdra je nutno vyjmout uhlíkový filtr a prázdné pouzdro namontovat zpět. Poté uvést zařízení do chodu a nechat proplachovat minimálně 2 hodiny.

Po této době se vrátí uhlíkový filtr zpět a je možno pokračovat v čerpání demineralizované vody.

Provoz a údržba zařízení AQUA OSMOTIC 150/300 KOMPAKT

 1. Mechanický filtr - výměna po optické kontrole a stupně znečištění
 2. Změkčovák - (odstraňuje vápník a hořčík). Toto zařízení pracuje zcela automaticky. Uživatel doplňuje tabletovanou sůl (chlorid sodný) a kontroluje nastavení aktuálního času na řídící jednotce. Regenerace iontoměničové náplně probíhá ve 02.00 hod v noci a trvá 2-2,5 hodiny. Nastavení kapacity provede dodavatel dle rozboru surové vody při instalaci
 3. Carbon filtr - výměna po 1-4 týdnech
 4. Čerpadlo - údržba se neprovádí
 5. Modul reverzní osmozy - výměnu provádí dodavatel přístroje
 6. Rotametry (průtokoměry) - uživatel kontroluje a reguluje průtok koncentrátu (odpadní voda) a permeátu (upravená voda) v poměru 1:1. Dále kontroluje a reguluje vracení odpadní vody zpět do modulu reverzní osmozy a to v poměru 1:0,5 (permeát, koncentrát)
 7. Patrona s ionexem (mix) - je sledována čidlem digitálního konduktometru a její náplň se mění dle požadavku na kvalitu permeátu
 8. Digitální konduktometr - ovládá se stisknutím tlačítka. Na displeji se zobrazí okamžitá kvalita permeátu. Při objevení symbolu LOBAT je nutno provést výměnu 9V baterie. Provádí se po demontáži přední části - 4 samořezné vruty
 9. Automatický provoz - k automatickému zastavení celého přístroje dojede v okamžiku, kdy hladina upravené vody v zásobníku dosáhne plovákového spínače
 10. Výpadek elektrické energie - přístroj se automaticky zastaví
 11. Výpadek dodávky vody - přístroj je nutno odstavit ručně

Provoz a údržba zařízení AQUA OSMOTIC 05 KOMPAKT

 1. Mechanický filtr - dva kusy. Výměna po optické kontrole a stupně znečištění 1-4 týdny
 2. Filtr - carbon - (pokud je v sestavě), výměna za 2 měsíce provozu
 3. Modul reverzní osmozy - výměnu provádí dodavatel přístroje.Výměnu RO modulu signalizuje:
  a) nízký výkon přístroje i po výměně filtrů při stejné kvalitě vstupní vody
  b) častá výměna iontoměničů - malá funkčnost membrány
 4. Patrona s ionexem (mix) - je sledována čidlem digitálního konduktometru a její náplň se mění dle požadavku na kvalitu permeátu
 5. Digitální konduktometr - ovládá se stisknutím tlačítka. Na displeji se zobrazí okamžitá kvalita permeátu. Při objevení symbolu LOBAT je nutno provést výměnu 9V baterie. Provádí se po demontáži přední části - 4 samořezné vruty
 6. Čerpadlo - údržba se neprovádí
 7. Automatický provoz - k automatickému zastavení celého přístroje dojede v okamžiku, kdy hladina upravené vody v zásobníku dosáhne plovákového spínače
 8. Změkčovák - pokud je součástí přístroje - odstraňuje vápník a hořčík. Toto zařízení pracuje zcela automaticky. Uživatel doplňuje tabletovanou sůl (chlorid sodný) a kontroluje nastavení aktuálního času na řídící jednotce. Regenerace iontoměničové náplně probíhá ve 02.00 hod v noci a trvá 2-2,5 hodiny. Nastavení kapacity provede dodavatel dle rozboru surové vody při instalaci

Provoz a údržba zařízení AQUA OSMOTIC 02A

 1. Výměna mechanického filtru (první pouzdro zleva), cca po 14 dnech až 3 měsících, provádí se optickou kontrolou
 2. Modul reverzní osmozy - životnost RO modulu je 1-3 roky. Výměnu provádí dodavatel přístroje. Výměnu RO modulu signalizuje:
  1. nízký výkon přístroje i po výměně filtrů při stejné kvalitě vstupní vody
  2. častá výměna iontoměničů - malá funkčnost membrány
 3. Patrona s ionexem (mix) - je sledována čidlem digitálního konduktometru a její náplň (1,75 litru) se mění dle požadavku na kvalitu permeátu
 4. Digitální konduktometr - ovládá se stisknutím tlačítka. Na displeji se zobrazí okamžitá kvalita permeátu. Při objevení symbolu LOBAT je nutno provést výměnu 9V baterie. Provádí se po demontáži přední části - 4 samořezné vruty
 5. UV lampa - výbojka UV lampy má životnost 8 000 hodin => cca 1 rok. Výměna se provádí podle návodu dodávaného jako součást UV lampy

!! Provoz zařízení lze přerušit pouze krátkodobě (max. 1 týden) bez zvláštních opatření. Před opětovným spuštěním je nutné zařízení propláchnout - cca 15-20 minut.

AQUA OSMOTIC

Další informace

Všechny informace, které potřebujete vědět.

Certifikáty

Jsme certifikovanou, důvěryhodnou firmou.

Více

Provozní předpis

Provoz a údržba zařízení AQUA OSMOTIC.

Více

Tabulka parametrů

Tabulka parametrů produktů AQUA OSMOTIC.

Více

Ceník

Ceník všech produktů, včetně příslušenství k úpravě vody.

Více

Produkty

Objednejte si produkt, který potřebujete jednoduše a rychle.

Více

Kontakt

Popřípadě náskontaktujte telefonicky nebo online vzkazem.

Více

AQUA OSMOTIC

Výhody změkčovačů vody

Výhody, které plynou z využívání produktů AQUA OSMOTIC

Náklady na jeden litr této purifikované vody jsou výrazně pod 1 Kč

Předností reverzně osmotických zařízení je vysoce kvalitní demineralizovaná voda vyrobená bez spotřeby elektrické energie

Kvalitní dlouhotrvanlivé produkty

Produkty vyhovují všem nutným normám

Máte dotaz

Napište nám

Potřebujete poradit ohledně našich výrobků?

Kontakt